top of page
< Wstecz

Dla magazynów

Usprawnij obsługę ładunków lotniczych dzięki modułowym rozwiązaniom Joloda Hydraroll. Zmodernizuj swój magazyn do stacji przeładunkowej ULD, popraw bezpieczeństwo i wydajność w ciągu zaledwie jednego dnia.

Dla magazynów

System jest dostarczany w postaci przygotowanych do instalacji aluminiowych platform ze zintegrowanymi pneumatycznie podnoszonymi i opuszczanymi rolkami. Dzięki temu nie ma potrzeby wprowadzania modyfikacji ani prac budowlanych w istniejących konstrukcjach i można go łatwo zainstalować na istniejącej betonowej podłodze magazynu.


Czy jest to rozwiązanie dla Ciebie?

Jeśli chcesz stworzyć nowy magazyn lub zwiększyć wydajność obsługi ładunków lotniczych, to jest to specjalnie zaprojektowane rozwiązanie modułowe i modernizacyjne. Nie ma potrzeby tworzenia skomplikowanych projektów ani wprowadzania trwałych zmian w istniejących budynkach, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wynajmują lub dzierżawią pomieszczenia na krótki okres czasu lub potrzebują szybkiego rozwiązania, aby sprostać rosnącym wymaganiom.


KORZYŚCI:

1. Brak konieczności używania wózków widłowych, co pomaga uniknąć uszkodzenia produktu

2. Szybszy załadunek i rozładunek dużych lub wyjątkowo ciężkich ładunków

3. Wymagana tylko jedna lub dwie osoby

4. 100% bezpieczeństwa podczas załadunku i poruszania się po magazynie

5. Zmniejszenie nakładów na konserwację i wydłużenie żywotności pneumatycznych rolek

6. Modernizacjakażdego magazynu w ciągu kilku godzin

Wypełnij ankietę, abyśmy mogli wybrać system manualny dla Twoich potrzeb.

Lokalizacja systemu manualngo

Dziękujemy za przesłanie!

Logo PTM Polska białe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tomasz Bartoszewicz

Dyrektor Zarządzający

+48 662 853 241

Krzysztof Dyńka

Product Manager

+48 600 602 001

bottom of page