top of page

Regulamin Newslettera

1. Zapisanie się do Newslettera wpisując adres i akceptując zapis na stronie www.ptmtrade.pl oznacza, że Użytkownik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.

2. Wysłanie zapisu przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.

 

3. Jeśli w zapisie Użytkownik wskazał swoje dane osobowe, wysłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez PTM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Zgierska 250/252 w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności z prawdą wskazanych danych osobowych.

 

4.PTM Polska Sp. z o.o. informuje, że:

  • podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,

  • Użytkownik ma prawo zgłoszenia mailowo poprawek swoich danych,

  • Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając email ze stosowną informacją.

5. PTM Polska Sp. z o.o. jest uprawnione do ewentualnego powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

6.Jeśli Użytkownik zamierza wypisać się z Newslettera, zobowiązany jest przesłać na adres biuro@ptmtrade.pl email o treści REZYGNUJĘ w temacie korzystając z adresu na który mamy zaprzestać wysyłania Newslettera.

bottom of page