top of page

Kontenery KP23 z PTM Moving Floor System i hydraulicznymi bramami

Kontenery hakowe o pojemności 23m3 wyposażone w systemy ruchomych podłóg oraz hydraulicznie sterowane bramy do transportu i dozowania frakcji BIO.

Kontenery KP23 z PTM Moving Floor System i hydraulicznymi bramami

Kontenery rolkowe z ruchomą podłogą stosowane są głównie do ładunków sypkich. Działają jako elementy buforowe na początku linii produkcyjnej zakładu. Pozwalają na czasową kontrolę rozładunku oraz na automatyzację procesu. Sterując prędkością podłogi możliwa jest regulacja ilości ładunku przekazywanego na dalsze etapy.


Pod koniec roku 2020 PTM Polska sp. z o.o. dostarczyła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Kielcach kontenery KP23 z ruchoma podłogą. Kontenery przeznaczone do odbioru frakcji biologicznej odpadów komunalnych z układu wstępnej klasyfikacji i przenoszenie jej na układ  przenośnikowo-załadowczy SUB do komór fermentacyjnych w nowoczesnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.


Kontenery po podstawieniu na linię przetwarzania odpadów komunalnych sterowane są przy pomocy zainstalowanej automatyki, dozując odpowiednią ilość odpadu na linię przetwarzania.


Zainstalowany kontener jest o pojemności 23m3, ale w PTM Polska produkowane są również kontenery z systemem ruchomej podłogi o większych gabarytach/pojemnościach, np. KP-30, KP-36, KP-40. Poza tym ruchomą podłogę można montować również w kontenerach morskich 20, 40 i 45 stopowych.

Logo PTM Polska białe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tomasz Bartoszewicz

Dyrektor Zarządzający

+48 662 853 241

Krzysztof Dyńka

Product Manager

+48 600 602 001

Wypełnij ankietę i dowiedz się w jaki sposób możesz zautomatyzować załadunek naczep.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page