top of page

Podwójny bufor PTM Moving Floor System do płatka foliowego

Bufor z dwoma niezależnymi komorami wyposażonymi w systemy ruchomej podłogi zainstalowany na 4m nogach podporowych, dostosowany do pracy z dwoma liniami przetwarzania odpadów umieszczonymi bezpośrednio pod buforem.

Podwójny bufor PTM Moving Floor System do płatka foliowego

Tak jak zwykle w tego typu instalacjach jest to rozwiązanie „szyta na miarę”. Biuro konstrukcyjne PTM Polska i tym razem zaprojektowało system dostosowany do oczekiwań klienta. Bufor składa się z dwóch niezależnych komór, w każdej jest oczywiście zainstalowana ruchoma podłoga. Pozwala to na zasilanie dwóch linii przetwarzania odpadów w tempie dostosowanym do pracy i zapotrzebowania każdej linii. Dzięki szczelnemu oddzieleniu przestrzeni każdej z komór, ładunek umieszczony w jednej komorze nie ma styczności z ładunkiem z drugiej komory. Pozwala to na prace z różnego typu materiałami w jednym czasie bez ryzyka wymieszania się  ładunków.


Dodatkowym wyzwaniem dla konstruktorów PTM Polska, w tym projekcie, była ograniczona przestrzeń w zakładzie produkcyjnym. Dlatego konstrukcje umieszczono na wysokich, na prawie 4m nogach podporowych. Dzięki czemu urządzenie nie zajmuje tak cennego, w tym przypadku, miejsca na poziomie podłogi. Każda z komór ma około 45m3 pojemności. Załadunek odbywa się od góry, a przestrzeń wyładowcza jest dostosowana do pracy z przenośnikami taśmowymi. Systemy ruchomych podłóg zasilane są zasilaczem hydraulicznym z dwoma pompami, dzięki czemu ruchome podłogi mogą pracować niezależnie w jednym czasie.

Logo PTM Polska białe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tomasz Bartoszewicz

Dyrektor Zarządzający

+48 662 853 241

Krzysztof Dyńka

Product Manager

+48 600 602 001

Wypełnij ankietę i dowiedz się w jaki sposób możesz zautomatyzować załadunek naczep.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page