top of page

Zewnętrzny bufor PTM Moving Floor System

Bufor z ruchomą podłogą umożliwia szybki odbiór pełnego ładunku trocin z naczepy z ruchomą podłogą, a następnie magazynowania i podawania ich do produkcji pelletu.

Zewnętrzny bufor PTM Moving Floor System

Innym przykładem zastosowania ruchomej podłogi PTM w branży recyklingowej jest bufor rozładunkowo dozujący do transportu trocin na linii peletu w jednym z dużych zakładów przemysłu drewno-meblarskiego w województwie zachodnio-pomorskim.


Bufor rozładunkowo dozujący na linii produkcji peletu


Bufor ten ma zastosowanie w procesie szybkiego wyładunku trocin z naczep z ruchomą podłogą do bufora. Dalej trociny dozowane są do silosa zainstalowanego na linii produkcyjnej w procesie produkcji peletu.


Podobne bufory mają zastosowanie przy zagospodarowania i przeładunku towarów w obiektach wymagających lokalnego transferu materiałów luzem, np. biogazowniach, tartakach, sortowniach itd.

Logo PTM Polska białe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tomasz Bartoszewicz

Dyrektor Zarządzający

+48 662 853 241

Krzysztof Dyńka

Product Manager

+48 600 602 001

Wypełnij ankietę i dowiedz się w jaki sposób możesz zautomatyzować załadunek naczep.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page