top of page

JOLODA SYSTEM SKATE AND TRACK

System ręcznego załadunku

JOLODA SYSTEM SKATE AND TRACK

Wszechstronne systemy Skate and Track Jolody stosują łyżwy służące do przesuwania towarów są dostępne  w różnych długościach. Zaopatrzenie się w łyżwy o różnych długościach  zapewnia załodze możliwość obsługi palet i kontenerów wszystkich rozmiarów. Wykorzystywane są, jako wymagająca mniej inwestycji, efektywna alternatywa dla automatycznych systemów załadunku.


W pełni zautomatyzowane procedury  załadunku i rozładunku towarów spełniają wymagania logistyczne sektora  przemysłowego - ale nie wszystkie branże wymagają podnoszenia ciężkich  ładunków. System Skate and Track został stworzony specjalnie dla ładunków, które są zbyt ciężkie do ręcznego załadunku,  a jednocześnie zbyt lekkie, aby potrzebować systemów przemysłowych.  Zapewnia elastyczność dla firm, które wykorzystują załadunek tylny  towarów, które można łatwo transportować lekkimi pojazdami i  ciężarówkami.


System Skate and Track eliminuje wykorzystywanie ręcznych wózków paletowych,  umożliwia bezpieczne ładowanie i rozładowywanie ciężarówek i naczep, a  także przyspiesza cały proces - operator może załadować i rozładować do  3,5 tony na minutę. System nie wymaga żadnego zasilania!


Jeśli potrzebujesz wydajnego sprzętu do  załadunku ciężarówek, który ułatwia pracę z dużymi ładunkami, rozważ  nasz system Skate and Track. Naszym priorytetem zawsze będzie bezpieczny i szybki załadunek i rozładunek ciężarówek. Możesz mieć spokój ducha, wiedząc, że twój ładunek naraża się na niskie ryzyko uszkodzenia podstawy i boków przedmiotów.

Pobierz katalog

Logo PTM Polska białe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tomasz Bartoszewicz

Dyrektor Zarządzający

+48 662 853 241

Krzysztof Dyńka

Product Manager

+48 600 602 001

Wypełnij ankietę i dowiedz się w jaki sposób możesz zautomatyzować załadunek naczep.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page